marker-green

Nieruchomość przy ul. Czerwonego Kapturka 1

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Usługowe
Powierzchnia: 2877 m2
Adres: ul. Czerwonego Kapturka, 83-110 Tczew
Cena wywoławcza: 1000000 zł
Wolna od obciążeń:

Media

centralne ogrzewanie

internet

kanalizacja

gaz

prąd

telefon

woda

Grunt niezabudowany, kształt działki regularny, konfiguracja terenu pofałdowana. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Czerwonego Kapturka.

Nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwości zapewnienia dostawy mediów określają dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Działka nr 98/14 obr. 11 

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa działka objęta jest jednostką urbanistyczną 12U. Grunt przeznaczony pod lokalizację usług nieuciążliwych, usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2; funkcji obsługi turystyki w postaci hoteli i moteli; usług związanych z ochroną zdrowia; funkcji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej , parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
Funkcje wykluczone: nie dopuszcza się lokalizacji: funkcji mieszkaniowych, usług oświaty i ochrony zdrowia, funkcji produkcyjnych, funkcji magazynowych i składowych.

Uwaga:* Trwają prace projektowe nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo-Bajkowe w Tczewie na podstawie uchwały nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018r. Zgodnie z projektowanymi zmianami, przedmiotowe działki zostaną przeznaczone pod usługi, jednakże katalog możliwych usług, przyjęty w dotychczasowym planie może zostać zmieniony. Według stanu na dzień 7 sierpnia 2019 roku, projektowane zmiany przewidują wprowadzenie dodatkowych funkcji m.in. opiekuńczo-wychowawczych, zdrowia, edukacji, które w obowiązującym planie są niedopuszczone. Zmianie mogą ulec parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dot. maksymalnej intensywności zabudowy, wysokości zabudowy, konstrukcji dachu, nachylenia połaci dachowych , zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości, co może skutkować znaczną zmianą w stosunku co do konstrukcji i gabarytu obiektów, które mogą być zlokalizowane na działkach stanowiących przedmiot przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tczewie, I Piętro budynku głównego Urzędu, pok. 37, nr tel. 58- 77-59-361

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie – pok. 55 II piętro , tel. 58 77 59 362

 

 • Położenie

  Nazwa lokalizacji

  Czerwonego Kapturka

  Miasto / Gmina

  Tczew

  Powiat

  tczewski

  Województwo

  pomorskie

 • Powierzchnia nieruchomości

  Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

  0.2877

  Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

  tak o kolejne działki

 • Cena

  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

  350

 • Informacje dotyczące nieruchomości

  Własciciel / właściciele

  Gmina Miejska Tczew

  Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

  T

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  usługi

 • Charakterystyka działki

  Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

  użytek - RIVa

  Obecne użytkowanie

  działka niezabudowana

  Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

  N

  Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

  N

  Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

  N

  Przeszkody podziemne (T/N)

  N

  Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

  N

  Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

  N

  Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

  N

 • Połączenia transportowe

  Autostrada / droga krajowa [km]

  7 km autostrada A1, przy drodze krajowej nr 91

  Kolej [km]

  1,2

  Bocznica kolejowa [km]

  1,2

  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

  40 km Rębiechowo

  Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

  30 km Gdańsk

 • Istniejąca infrastruktura

  Elektryczność na terenie (T/N)

  T

  Gaz na terenie (T/N)

  T

  Woda na terenie (T/N)

  T

  Kanalizacja na terenie (T/N)

  T

  Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

  N

  Telefony (T/N)

  T